Marie Justrová - Pojištění-Olomouc.cz

Na životní nezdary se připravit nedá, ale se správným pojištěním na to budete připraveni...

Cestovní pojištění

Léčebné výlohy

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění

předmětem pojištění léčebných výloh v zahraničí je náhrada z lékařského hlediska nezbytných nákladů na ošetření, které bylo pojištěnému během jeho pobytu v zahraničí poskytnuto v souvislosti s úrazem nebo náhlým onemocněním a náhrada nákladů spojených se smrtí pojištěného.

Územní platnost:

Lze sjednat i doplňková pojištění pro sportovní činnost:

Výhody:

Pojištění úrazu, zavazadel a odpovědnosti za škodu

Pojištění zavazadel

Pojištění zavazadel

Celoroční cestovní pojištění

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění