Marie Justrová - Pojištění-Olomouc.cz

Na životní nezdary se připravit nedá, ale se správným pojištěním na to budete připraveni...

Pojištění bytu

Pojištění bytu

Pojištění bytu

Výhodné pojištění bytu a s ním spojených prostor proti živelným pohromám, odcizení, úmyslnému poškození a dalším nebezpečím. Navíc můžete získat slevy podle individuálních potřeb.

Předmět pojištění:

Jaké jsou možnosti ?