Marie Justrová - Pojištění-Olomouc.cz

Na životní nezdary se připravit nedá, ale se správným pojištěním na to budete připraveni...

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti tvoří pojištění movitých věcí, které jsou její součástí včetně příslušenství a stavební součásti přiléhající k vnitřním prostorám bytu.

Předmět pojištění:

Jaké má toto pojištění výhody ?

Výše pojistného závisí na:

V rámci tohoto produktu lze sjednat následující druhy připojištění:

Místem pojištění se rozumí :