Marie Justrová - Pojištění-Olomouc.cz

Na životní nezdary se připravit nedá, ale se správným pojištěním na to budete připraveni...

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Z pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli má pojištěný právo, aby za něho pojišťovna nahradila škodu, kterou způsobil svému zaměstnavateli zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění podle zákoníku práce nebo obdobného právního předpisu (např. regresní úhrada podle zákona č. 82/1998 Sb.).

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu

Územní platnost pojištění:

Výše pojistného závisí na: