Marie Justrová - Pojištění-Olomouc.cz

Na životní nezdary se připravit nedá, ale se správným pojištěním na to budete připraveni...

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky a elektronických zařízení proti živelným katastrofám, elektrickému zkratu, krádeži, vandalismu apod.

Předmět pojištění:

Rozsah pojištění:

Jde o případy, které byly způsobeny nahodilou událostí, a u kterých dojde k omezení nebo vyloučení funkčnosti stroje a zařízení. Výjimku tvoří výluky uvedené ve všeobecných pojistných podmínkách nebo dohodnuté v pojistné smlouvě.