Marie Justrová - Pojištění-Olomouc.cz

Na životní nezdary se připravit nedá, ale se správným pojištěním na to budete připraveni...

Pojištění odpovědnosti za škodu na movité věci užívané

Pojištění odpovědnosti za škodu na movité věci užívané

Pojištění odpovědnosti za škodu na movité věci užívané

Pojištění odpovědnosti za škodu na movité věci užívané snižuje riziko škody za věci, kterou pojištěný oprávněně užívá.

Předmět pojištění: