Marie Justrová - Pojištění-Olomouc.cz

Na životní nezdary se připravit nedá, ale se správným pojištěním na to budete připraveni...

Pojištění přerušení nebo omezení provozu podniku

Pojištění přerušení nebo omezení provozu podniku umožňuje pojistit si ušlý zisk a náklady spojené s odstávkou provozu.

Pojištění přerušení nebo omezení provozu podniku

Pojištění přerušení nebo omezení provozu podniku

Předmět pojištění:

Pojištění se sjednává pro celý provoz, který má samostatně vedené účetnictví. Pojišťovna v případě pojistné události uhradí mzdy a odvody na sociální a zdravotní pojištění, nájemné včetně leasingových splátek, veškeré placené služby, materiálové náklady vynaložené v době odstávky provozu, odpisy, silniční daň a daň z nemovitosti, pojistné, ušlý provozní hospodářský výsledek, atd.