Marie Justrová - Pojištění-Olomouc.cz

Na životní nezdary se připravit nedá, ale se správným pojištěním na to budete připraveni...

Pojištění pro případ odcizení a vandalismu

Pojištění proti odcizení a vandalismu umožňuje nechat si pojistit nemovitosti, movité věci, cenné věci a písemnosti.

Pojištění pro případ odcizení a vandalismu

Pojištění pro případ odcizení a vandalismu

Předmět pojištění:

Rozsah pojištění:

Výši pojistného ovlivňuje: