Marie Justrová - Pojištění-Olomouc.cz

Na životní nezdary se připravit nedá, ale se správným pojištěním na to budete připraveni...

Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění profesní odpovědnosti Vám poskytuje pojistnou ochranu pro případ profesního omylu, v jehož důsledku dojde ke vzniku finanční škody, za kterou pojištěný na základě právního předpisu odpovídá.

Pojištění profesní odpovědnosti se týká především činností charakteru duševní práce. Týká se např. projektantů, advokátů, notářů, auditorů, daňových poradců, účetních, lékařů, znalců, dražebníků či správců podstaty.