Marie Justrová - Pojištění-Olomouc.cz

Na životní nezdary se připravit nedá, ale se správným pojištěním na to budete připraveni...

Pojištění skel

Pojištění skel

Pojištění skel

Pojištění skel vám zajistí pojistnou ochranu skleněných ploch a předmětů, které se mohou vnějšími vlivy poškodit.

Předmět pojištění:

Rozsah pojištění:

Sklem se pro účely tohoto pojištění rozumí skleněné tabule nebo tvarované sklo s min. tloušťkou 6 mm, sloužící jako materiál pro výlohy, obložení budov, skleněné pulty a dveře, stěny uvnitř budov apod. a dále speciální skla, např. neprůstřelná. Pojištění se nevztahuje na obyčejné sklo v oknech, dveřích, světlících, střechách, stěnách apod. ani na škody vzniklé při dopravě a zasklívání skla.