Marie Justrová - Pojištění-Olomouc.cz

Na životní nezdary se připravit nedá, ale se správným pojištěním na to budete připraveni...

Pojištění strojů

Pojištění strojů

Pojištění strojů

Pojištění strojů a strojních zařízení proti poškození nebo zničení chybnou konstrukcí, zkratem, vadou materiálu, nesprávnou obsluhou apod.

Předmět pojištění:

Rozsah pojištění:

V podstatě poškození nebo zničení stroje a zařízení jakoukoli událostí, která omezuje nebo vylučuje jejich funkčnost. Výluky z pojištění tvoří: