Marie Justrová - Pojištění-Olomouc.cz

Na životní nezdary se připravit nedá, ale se správným pojištěním na to budete připraveni...

Pojištění majetku

Pojištění majetku nabízí možnost výhodně si pojistit movitý i nemovitý majetek včetně přilehlých objektů a příslušenství

Pojištění majetku

Pojištění majetku

Pojištění je nejčastěji sjednáváno proti živelním pohromám a živelným katastrofám, odcizení, úmyslnému poškození (vandalismu), dále pak proti l.

Také pojištění majetku obsahuje různé programy a varianty šité na míru pomocí nichž získáte kontrolu nad pojistnou částkou s možností využití slev a výhod.

Pro získání více informací si prohlédněte jednotlivé produkty, které pojištění majetku nabízí.