Marie Justrová - Pojištění-Olomouc.cz

Na životní nezdary se připravit nedá, ale se správným pojištěním na to budete připraveni...

Pojištění obecné odpovědnosti za škodu

Pojištění obecné odpovědnosti za škodu

Pojištění obecné odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu zabezpečuje pojištěnému, aby za něho pojišťovna uhradila škodu způsobenou jinému v souvislostí s jeho činností nebo vztahem blíže určeným v pojistné smlouvě, jestliže pojištěný za takovou škodu na základě právního předpisu odpovídá.

Předmět pojištění:

Předpoklady vzniku obecné odpovědnosti jsou protiprávní úkon, škoda, příčinná souvislost a zavinění. Podstatou tohoto produktu je pomáhat Vám v případech Vaší odpovědnosti za škodu na majetku, životě nebo zdraví.