Marie Justrová - Pojištění-Olomouc.cz

Na životní nezdary se připravit nedá, ale se správným pojištěním na to budete připraveni...

Pojištění odpovědnosti za škodu na movité věci převzaté

Pojištění odpovědnosti za škodu na movité věci převzaté

Pojištění odpovědnosti za škodu na movité věci převzaté

Pojištění odpovědnosti za škodu na movité věci převzaté snižuje riziko škody za věci, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti.

Předmět pojištění:

Pojištěný je povinen uložit a zabezpečit převzaté věci podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsaným způsobům zabezpečení.

Nevztahuje se na škodu na převzatých živých zvířatech.